Câu chuyện thành lập HCMBanker:

Chúng tôi vốn là những CBQL, Chuyên viên nhiều kinh nghiệm tại các Ngân hàng TMCP lớn ở HCM hiện nay. Hằng ngày cũng như bao Chuyên viên Tín dụng khác, chúng tôi phải đáp ứng đủ chỉ tiêu cho vay của ngân hàng, do đó luôn phải thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của bên ngân hàng.

Nhưng một ngày, những người thân của tôi nhờ tôi tư vấn vay mua nhà. Sau khi hiểu rõ nhu cầu, tôi nghĩ rằng ngân hàng mình đang làm có những dịch vụ cũng tốt cho người thân mình, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TỐT NHẤT vì có các ngân hàng khác đang đáp ứng tốt hơn nhu cầu đó. Chúng tôi biết rõ lãi suất cũng như Phong cách phê duyệt khoản vay của từng ngân hàng trên thị trường, nhưng khách hàng lại không biết điều đó. Thế là tôi quyết định giới thiệu người thân của tôi qua chỗ khác vay.

Vậy sẽ như thế nào nếu bạn không phải là người thân của tôi khi đến nhờ tôi tư vấn vay? Vâng, tất nhiên tôi sẽ cố thuyết phục bạn vay ngân hàng tôi để đủ chỉ tiêu.

Tôi không thấy rằng điều đó là xấu, vì thực tế ngân hàng của tôi lúc đó các dịch vụ vẫn rất tốt. Nhưng việc làm sao Cung cấp được những giá trị TỐT NHẤT chứ không phải chỉ là TỐT cho khách hàng luôn làm tôi suy nghĩ, và tôi quyết định thành lập HCMBanker – Một đơn vị tư vấn vay vốn ngân hàng nhưng lại Độc lập và tách biệt khỏi ngân hàng.

>20 chuyên viên

>10000 dữ liệu phân tích

>200 lượt tư vấn

>20 tỷ được giải ngân

Chọn đúng ngân hàng - gặp đúng chuyên viên

Đối tác chiến lược Banker Groups